ԾԱՂԿԱՁՈՐ (ԿԵՉԱՌԻՍ, ԾԱՂԿՈՑԱՁՈՐ, ՄԻՆՉԵՒ 1947 Թ.՝ ԴԱՐԱՉԻՉԱԿ


քաղաք Հայաստանի Կոտայքի մարզում, (Կեչառիս, մինչև 1947-ը՝ Թեղենիսի արևելյան լանջին